Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im.Bojowników o Wolność i Demokrację
  86-050 Solec Kujawski, ul.Słowackiego 4
 • 52 387 13 59, tel.kom. 510 264 251
  Intendent - 515 262 936

Mapa

Środa 19.09.2018

liczba odwiedzin: 179060

Szkolny Kodeks Dobrych Manier

Projekty

Festiwal

VII Solecki Festiwal
Piosenki i Poezji Patriotycznej

Laureaci VII Festiwalu

Stołówka szkolna

 • ZACHĘCAMY DZIECI DO KORZYSTANIA Z OBIADÓW, PONIEWAŻ STOŁÓWKA SZKOLNA ZOSTAŁA WYPOSAŻONA W PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY, KTÓRY GWARANTUJE ZDROWE I PEŁNOWARTOŚCIOWE POSIŁKI.

  Całkowity koszt obiadów na m-c październik wynosi :

   

  23 dni x 3,30 = 75,90

   

  Termin wpłaty obowiązuje do 28 września 2018 r.

   

  Nr konta bankowego : 29 1240 3507 1111 0010 5529 8686

   

  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka,
  klasę i dni tygodnia w jakie będzie wydawany dla niego posiłek.

 • Od września uczniowie klas VII i VIII naszej szkoły będą pobierać naukę w budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 przy ulicy 29 Listopada i będą mogli korzystać z obiadów w tamtejszej stołówce.

   

  Stawka obiadowa wynosi 3,50, wpłat dokonuje się gotówkowo u intendenta GP 2.

   

  Informacji udziela intendent GP 2 p. Teresa Nicpoń pod nr telefonu 52 387 14 98

 • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
  informujemy, że w związku z opinią IPN zostaliśmy zobowiązani do zmiany imienia szkoły. Rada Pedagogiczna opracowała stosowne procedury uwzględniające wyznaczony nam krótki termin:
  1. Powołanie Zespołu do spraw zmiany imienia szkoły.
  2. Zgłaszanie propozycji nowego imienia przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski. (do 28.08.2018 r.)
  3. Podanie informacji dotyczącej proponowanych nazw i rozdanie przez wychowawców kart do głosowania. (3.09.2018 r.)
  4.Zasady głosowania dla rodziców i uczniów:
  a/ Każdy podmiot społeczności szkolnej dysponuje jednym głosem:
  - uczeń - jedna karta do głosowania,
  - nauczyciel - jedna karta do głosowania,
  - rodzice ucznia - jedna karta do głosowania. W przypadku większej liczby dzieci uczących się w naszej szkole, rodzice głosują tylko w klasie najstarszego dziecka.
  b/ Rodzice i uczniowie głosują wypełniając karty w domu i oddając je wychowawcy w wyznaczonym terminie.
  c/ Głosujemy zaznaczając w dowolny sposób jedną z podanych propozycji lub dopisując własną w punkcie "inne".
  d/ Za głos nieważny uznaje się zaznaczenie więcej niż jednej kandydatury lub niezaznaczenia żadnej.
  e/ W przypadku takiej samej liczby głosów oddanych na dwie lub więcej kandydatur, o wyborze zadecyduje Zespół do spraw zmiany imienia szkoły w porozumieniu z przedstawicielem Rady Rodziców oraz przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego.
  5. Przybliżenie uczniom kandydatur na patrona szkoły. (4.09.2018 r. - 6.09.2018

 • 02.08.2018

   

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim informuje, że w wyniku

   

  przeprowadzenia konkursu na prowadzenie sklepiku szkolnego, wybrano firmę

   

  Karolina Pasterska, Makowiska 5, 86-050 Solec Kujawski

   

  Umowa obowiązuje od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im.Bojowników o Wolność i Demokrację
  86-050 Solec Kujawski, ul.Słowackiego 4
 • 52 387 13 59, tel.kom. 510 264 251
  Intendent - 515 262 936

Galeria zdjęć